DEN SUHRSKE STIFTELSE

DEN SUHRSKE STIFTELSE
Gl. Torv 22
1457 København K

Lidt om Theodor Diderik Suhr,
der i 1882 fik svensk statsborgerskab


I "Den Blå Bog's tavler over efterkommerne efter testators forældre er ikke mindst den gren i den ældre linie, som udgår fra Theodor Diderik Suhr (M 22) karakteriseret ved dens mange medlemmer. Slår man op i bogen under den pågældende gren (tavle G) vil man se, at det drejer sig om en personkreds på ialt ca. 85 personer, der fortrinsvis lever eller har levet i Sverige.


Ikke mindst Karl-Erik Didrik Suhr, Alegränd 17, S-510 54 Brämhult, Sverige, har bidraget til, at arkivalier omkring den store personkreds er deponeret i eller bragt til Stiftelsens kendskab. Interessant har det været at konstatere, at "svenskerne" gennem årene har haft deres egne slægtsmøder, således sidst bl.a. i årene 1967, 1973 og 1976. Ved disse lejligheder er samtlige familiemedlemmer blevet fotograferet, og fra mødet i Hembygdgården i Båstad 1976 er nedenfor bragt et gruppebillede med fortegnelse over de 35 deltagere. Nummerfortegnelsen starter øverst til venstre med Rune Carlsson som nr. 1 og slutter nederst til højre med Magnus Carlsson som nr. 35. Personerne på billederne fra 1967, 1973 og 1976 er alle, bortset fra de indgiftede, efterkommere af Theodor Diderik Suhr og hans hustru Henriette Christine Petterson, og der er i materialet også en række ældre billeder bl.a. et gruppebillede af ægteparret og 9 af deres 10 børn. Billedet er formentlig taget ved guldbrylluppet i 1923; i hvert fald er billedet ikke senere end fra 1927, hvor den ældste søn Frederik Suhr (M 51) døde. Det på fotografiet manglende barn er Berndt Suhr (M 61) som i 1901 udvandrede til USA.

Om Theodor Suhr ved man, jfr. bl.a. Karl-Erik Suhrs notater, at han flyttede til Sverige omkring 1873 og først havde sit virke på Huntley Gaard, som hans farbror Frederik Suhr (M 12) ejede. Sikkert var det meningen, at Theodor Suhr skulle have overtaget gården, men sådan blev det ikke, idet han fra 1876 - 1917 fik sit livsværk i Västra Karup, hvor han forpagtede "Kronobostället" Karup nr. 2 og 3, som tidligere var blevet sammenlagt til en ejendom. Ifølge lokal- historisk litteratur (Hembygdföreningens handlinger) var Suhr en dygtig landmand langt forud for sin tid. Han var den første på egnen, som dyrkede rodfrugter i stor skala og var på mange måder foregangsmand på jordbrugsområdet samt ved opdræt af heste, som han opdrættede på basis af importerede præmierede hingste. Han opførte en lollandsk vejrmølle på gården og var den første på egnen, der anskaffede sig en skårlægger. Når denne - en forgænger til en selvbinder - var i gang var der en folkevandring til gården for at se det ny maskineri i arbejde.


Gule Hæfter