ANSØGNINGSSKEMA, HÅNDVÆRKERLEGATET

Senest udgangen af januar kan Stiftelsen ansøges om legat til udlån til trængende professionister. Legatet søges ved indsendelse af ansøgningsskema senest 31. januar. Ansøgningsskemaet kan udskrives fra denne side eller rekvireres fra Stiftelsens kontor på Gammeltorv.

Lån indtil 100.000 kr. til rente 2% kan mod bankgaranti ydes personer, som driver eller agter at drive håndværk eller dermed ligestillet virksomhed (dog ikke handel eller jordbrug).

Du skal have Adobe Reader installeret for at kunne åbne filen. Hvis du ikke har det, kan du hente det gratis hos Adobe .