Kontakt

Gammel Torv
DEN SUHRSKE STIFTELSE
E-mail: stiftelsen@suhrske.dk

Bonderup
Godsforvalter Bo Jung
Bonderupvej 148
4370  St. Merløse
Telefon: 57 80 12 12
Telefax: 57 80 20 30
Mobil:    21 20 82 12
E-mail: Bonderup@suhrske.dk

Ole Bernd Suhrs snusdåse
Suhrske slægtsvåben sidder over
indgangsdøren til Ugerløse Kirke, der
blev nedrevet og genopbygget i
1876 betalt af Stiftelsen på
foranledning af familiedirektør
Frederik Suhr (M14) og i 1918 kvit
og frit overdraget til en selvejende
institution