Beskrivelse af uddelingspolitik                                                   21. oktober 2015

 

 

1.                   Baggrund om stiftelsen

 

Stiftelsen har efter sit formål primært til formål at uddele livsvarige, åremålsfastsatte eller enkelte legatportioner til værdige medlemmer af etatsråd Suhrs familie. Bestyrelsen kan tage særlige hensyn til familiemedlemmers økonomiske og helbredsmæssige forhold.

 

Stiftelsen vil på den ene side forsøge at fastholde familiemedlemmers interesse for slægten og på den anden side uddele en del af det årlige overskud alene baseret på en vurdering af familiemedlemmers økonomiske og helbredsmæssige forhold.

 

 

2.                   Støtteformål

 

Stiftelsen uddeler til følgende formål:

 

A.    Familiemedlemmer, der er fyldt 20 år. Livsvarige eller åremålsfastsatte legater på op til 10 år.

B.    Familiemedlemmer under hensyn til familiemedlemmets økonomiske og helbredmæssige forhold.

C.    Familiemedlemmer, som indgår ægteskab ("brudeudstyrslegat").

D.    Familiemedlemmer i alderen 20 til 29 år, som er bosat i udlandet, og som ikke har modtaget legat efter litra A og B, til støtte til hjælp ved uddannelsesophold i Danmark ("uddannelseslegat").

E.    Efterladte ægtefæller, hvis den afdøde ægtefælle har modtaget legatportioner fra stiftelsen.

F.    Støtte slægtsforskning og lignende samt gravsteder mv. med tilknytning til familien.

G.    Stiftelsens tidligere ansatte, som er fratrådt på grund af alder eller sygdom.

 


 

3.                   Ansøgningsprocedure

 

Det er forudsætning for, at familiemedlemmer kan modtage legater, at familiemedlemmet på forhånd med kopi af fødselsattest har anmodet om optagelse i stiftelsens familieregister, og at familiemedlemmet løbende opdaterer sine kontakt- og kontooplysninger på stiftelsens hjemmeside.

 

Støtte efter formål A ansøges ikke.

 

Støtte efter formål B skal ansøges. Ansøgninger modtages i perioden 1. november - 30. november. Ansøgningen skal være vedlagt behørig dokumentation for støtteformålet samt for støttebehovet, herunder kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT, hvis ansøgningen begrundes med ansøgerens økonomiske forhold, og kopi af erklæring fra egen læge, hvis ansøgningen begrundes med ansøgerens helbredsmæssige forhold. Ansøgere, der får tildelt legat, får så vidt muligt svar inden udgangen af første kvartal det følgende år.

 

Støtte efter formål C skal ansøges. Ansøgninger modtages hele året.

 

Støtte efter formål D-G skal ansøges. Ansøgninger modtages hele året. Ansøgningen skal være vedlagt behørig dokumentation for støtteformålet samt for støttebehovet.

 

Det skal bemærkes, at bestyrelsen i den praktiske tilrettelæggelse af årets uddelinger overordnet kan drøfte støttebehovene og fastsætte beløb til fordeling mellem de forskellige støtteformål. Derefter behandler bestyrelsen de mulige modtagere indenfor de enkelte støtteformål og fordeler det fastsatte beløb mellem de udvalgte.