Den Suhrske Stiftelse

Velkommen til Den Suhrske Stiftelses hjemmeside.

Her kan du læse om stiftelsens historie, medlemmerne og hente informationer om stiftelsens legater. Du kan også læse om den daglige drift i administrationen på Gammeltorv og på Bonderup.

Vi vil så gerne have jeres e-mail adresser.

Når vi sender indkaldelse ud til generalforsamling koster det mange tusinde kroner i kopiering, frimærker og arbejdsløn. Det vil vi gerne spare, samtidig med at vi ved, at flere og flere sætter pris på at kommunikere digitalt. Når man modtager materiale digitalt, kan det læses, hvor man vil, uden at have det med i papirform, og tingene bliver nemmere at gemme.

I kan hjælpe os meget ved at sende jeres e-mailadresse til stiftelsen@suhrske.dk så vi i fremtiden kun behøver at kontakte jer elektronisk.
Når I skifter e-mailadresse, skal I også huske at sende den nye til stiftelsen.

Direktionen
Stiftelsen har nu en facebook-profil:

"Den Suhrske Stiftelse"
NYT
Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag den 28. november 2020 kl. 13.30